logga-1-2.jpg
Hem Regler Anmälan Banor Tidsprogram Resultat Kontakta oss

Regler

                                   Regler Kinnekulle Swim & Run

REGLER & ANSVAR

* OBS! Kinnekulle swimrun är en individuell tävling.

* Varje deltagare deltar på egen risk och är skyldig att känna till och följa tävlingsreglerna. Genom att anmäla sig och starta tävlingen godkänner de tävlande att följa reglerna. Tävlingsförsäkring ingår inte i tävlingsavgiften.

* Badmössan som erhålls vid registreringen skall bäras på huvudet under alla simmoment.

* Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.

* Tävlande får inte försöka skaffa sig otillåten fördel. Dopning enligt RF: s stadgar kapitel 13 är förbjuden.

* Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare.

* Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller är i akut behov av hjälp.

* Tävlande får träna och rekognosera banan innan tävling, men visa hänsyn till boende i tävlingsområdet och tillämpa allemansrättens ansvar.

* Vid vägövergångar gäller sedvanliga trafikregler.

* OBS! Utrustning så som paddlar, dolme, fenor eller liknande är ej tillåtet.

* Både kort o lång våtdräkt är tillåten.

* Anmälan är bindande. Vid uppvisande av läkarintyg betalas halva startavgiften tillbaks.

* Tävlingsledningen har att stoppa deltagare från fortsatt tävlande om de anses så trötta att deras egen säkerhet är i fara.

* Om tävlande tvingas bryta efter banan ska detta genast meddelas en funktionär.

* Arrangörerna erhåller sig rätten att ställa in vid för få deltagare.

* Deltagarna är skyldiga att följa den markerade banan under hela loppet.

* Om tävlingsregler ej följs har tävlingsledningen rätt att diskvalificera den tävlande.

* Det är obligatoriskt att närvara på deltagarmötet innan start.

* Chip används för tidtagning och skall bäras under hela tävlingen. Lämnas tillbaka efter avslutat lopp. Ej       återlämnat chip kommer att debiteras.

* Tävlingsledningar förbehåller sig rätten att ändra i regler och bansträckning fram tills tävlingsstart.

 

spons_gotenekommun.jpgqamoy96mmpmkoink9jqj.jpg

ny-logga-skgotene-2.jpg

ny-logga-ok-klyftamon-2.jpg